Campanie “Voucher 500 lei pentru achizitie prin TBI"

 

REGULAMENT PROMOTIE

 

 

Perioada de desfasurare: 29.01.2024 - 06.02.2024

 

Articolul 1. Organizatorul campaniei

Art. 1.1. Campania “Voucher 500 lei pentru achizitie prin TBI” (numita in cele ce urmeaza si “Campanie”) este organizata de SC CMC MOTO CLASS COMPANY. cu sediul in Tunari, Str.Bradului, nr. 2B, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/2266/2016, CUI RO36145193. In continuare, S.C. CMC Moto Class Company S.R.L. va fi denumita “Organizator”.

Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniei conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finala si obligatorie pentru orice participant la Campanie („Participant / Client”). Regulamentul oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania.

Art. 1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul Regulament in perioada desfasurarii Campaniei, din motive intemeiate, dar nu inainte de a anunta publicul despre aceste modificari.

 

Articolul 2. Denumire. Durata. Locul desfasurarii.

Art. 2.1. Campania poarta denumirea “Voucher 500 lei pentru achizitie prin TBI”.

Art. 2.2. Campania se desfasoara in Romania, in intervalul 29.01.2024 - 06.02.2024 , incepand cu orele 00:00:00.

Art. 2.3. Campania incepe pe data de 29.01.2024 la ora 00:00:00 si se termina pe data de 06.02.2024, la ora 23:59:59.

Art. 2.4. Organizatorul va putea prelungi campania, anuntul in acest sens urmand sa se faca cu maxim 3 de zile inainte de expirarea termenului de la art. 2.2 si 2.3 (adica la 1 februarie a.c.)

 

Articolul 3. Participarea la campanie

Art. 3.1. Orice persoana fizica, majora, semnatara a unui contract aprobat de achizitie a unui vehicul al Organizatorului prin finantarea in rate oferita de partenerul Organizatorului, adica TBI Bank EAD Sofia - Sucursala Bucuresti, denumit mai departe “Partener”, va beneficia de un voucher in valoare de 500 lei in momentul in care va face dovada ca a primit newsletter-ul de informare al campaniei “Voucher 500 lei pentru achizitie prin TBI” pe email.

Art. 3.2. Voucherul de 500 lei va fi folosit in magazinele organizatorului pentru achizitie de echipamente si/sau accesorii.

 

Articolul 4. Dreptul si conditiile de participare

Art. 4.1. De aceasta campanie beneficiaza orice persoana fizica, majora, care a achizitionat orice vehicul (ATV/SSV/motocicleta/scuter/skijet/snowmobile) de la organizator, prin intermediul finantarii oferite de catre TBI Bank, al careui contract a fost aprobat si semnat, iar achizitia a avut loc.

 

Articolul 5. Desfasurarea campaniei. Conditii si termene

Art. 5.1. Persoana fizica, care are un contract de finantare aprobat de catre Partener si achizitioneaza orice vehicul (ATV/SSV/motocicleta/scuter/skijet/snowmobile) de la Organizator, va beneficia automat de un voucher de 500 lei.

Art. 5.2. Voucher-ul va fi folosit pentru achizitie de accesorii si/sau echipamente din magazinele Organizatorului.

Art. 5.3. Voucher-ul este in valoare de 500 lei TVA inclus.

Art. 5.4. Voucher-ul va fi materializat printr-un cod, pe care Participantul il va primi pe e-mail si la achizitie, va fi prezentat in magazinul de unde doreste achizitia echipamentelor/accesoriilor.

Art. 5.5. Voucher-ul are o valabilitate de 6 (sase) luni de la data emiterii.

Art. 5.6. Voucher-ul va putea fi folosit doar o singura data, la o singura achizitie, indiferent de magazinul Organizatorului din tara.

Art. 5.7. Daca produsele dorite pentru achizitia prin voucher au o valoare sub 500 lei, TVA inclus, diferenta se pierde, daca nu este utilizata.

Art. 5.8. Daca valoarea produselor dorite pentru achizitia cu ajutorul voucher-ului este mai mare de 500 lei, Participantul va plati diferenta dintre suma totala si valoarea de 500 lei a voucher-ului.

Art 5.9. In situatia in care Participantul doreste sa faca returul produselor achizitionate prin voucher, acest retur se va face in conditiile legii, cu mentinerea acelui voucher activ, in termenul mentionat la art. 5.5.

Art. 5.10. Voucher-ul este folosit exclusiv pentru achizitie de accesorii/echipamente, nu se va permite convertirea sa in bani si nu va putea fi folosit pentru obtinerea unui discount si nu va putea fi folosit in operatiuni de intretinere ale vehiculului, gen revizii, reparatii.

Art. 5.11. Organizatorul, prin consultantii de vanzari si ofiterii de credite ai Partenerului au obligatia sa informeze Participantul despre Campanie la momentul achizitiei, insa este exonerat de orice alte obligatii de a reaminti periodic Participantul in termenul de valabilitate al voucher-ului.

Art. 5.12. Participantul, in cunostinta de cauza, are si el obligatia de a solicita informatii de la ofiterul de credit/consultantul de vanzari despre Campanie.

 

Articolul 6. Confidentialitatea datelor

Art. 6.1. Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

 

Articolul 7. Taxe si impozite

Art. 7.1. Organizatorul Campaniei este raspunzator de plata taxelor sau a obligatiilor financiare,

conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 7.2. Prezenta campanie se desfasoara cu scop comercial.

 

Articolul 8. Forta majora. Caz fortuit

Art. 8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevazut si nici impiedicat de catre Organizator.

Art. 8.2. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1351 C.civ. Daca Organizatorul invoca forta majora sau cazul fortuit, acesta este obligat sa comunice participantilor la Campanie cazul existent in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora sau caz fortuit.

 

Articolul 9. Litigii

Art. 9.1. Orice reclamatie avand ca obiect “Campania” poate fi adresata in scris la adresa sediului social al Organizatorului specificata in acest Regulament sau trimisa electronic, pe e-mail, la adresa office@atvrom.ro in termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Art. 9.2. Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele romane competente teritorial si material la sediul Organizatorului.

 

Articolul 10. Intreruperea Campaniei

Art. 10.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe oricand Campania pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe site, semnalizare in magazin, etc.).

 

Articolul 11. Regulamentul Campaniei

Art. 11.1. Regulamentul campaniei este afisat in format digital pe site-ul nostru  pe toata perioada de desfasurare a Campaniei.

Art. 11.2. Simpla participare la aceasta Campanie echivaleaza cu/implica cunoasterea si acceptarea integrala si neconditionata de catre orice Participant a prevederilor si aplicarii prezentului Regulament in ceea ce priveste Campania.

 

Va multumim pentru intelegere si va uram spor la cumparaturi!

Nu uitati ca va stam la dispozitie pentru orice intrebari si ca vom face tot ce este posibil pentru ca dvs. sa fiti multumiti de produsele si serviciile

 

Data redactarii regulamentului Campaniei “Voucher 500 lei pentru achizitie prin TBI”: 29.01.2024